Om corona. Tänk på att hålla avstånd i sommar! Läs mer ›

IT-avdelningen

IT och Internet är i dagens samhälle en nödvändighet. För kommunen är det av stor vikt att informera och kommunicera via olika former av IT-stöd, både inom våra egna verksamheter och gentemot våra invånare.

IT är, och kommer ännu mer att vara, en av de viktigaste grundbultarna för marknadsföringen av kommunen. En bra IT-infrastruktur kan skapa goda förutsättningar för en positiv befolknings – och näringslivsutveckling.

Kommunens IT-avdelningen ansvarar för IT-utvecklingen inom kommunen. Detta innefattar bland annat internt stöd för datoranvändning och utnyttjande av modern informationsteknologi. Utöver nämnda ansvarar avdelningen för telefonväxeln.