Om corona. Tänk på att hålla avstånd i sommar! Läs mer ›

HR-/Personalavdelningen

Personalavdelningen handlägger löne- och förhandlingsfrågor, personalstatistik, arbetsmiljö- medbestämmande- och jämställdhetsfrågor samt tolkar arbetsrättsliga avtal och lagar. Personalavdelningen ger också stöd och hjälp när det gäller rekrytering, rehabilitering, organisationsfrågor och andra personaladministrativa frågor.