Kravverksamhet

Betalningspåminnelse

Betalningspåminnelse skickas om fakturan inte är betald skickas en betalningspåminnelse ut efter fakturans förfallodag. Dröjsmålsränta utgår från förfallodagen.

Inkasso

Inkassokrav skickas om fakturan inte betalas efter betalningspåminnelsen skickas ett inkassokrav ut. En avgift för inkassokravet tas ut med 160 kronor.

Kronofogden får inkassokravet om fakturan fortfarande är obetald efter inkassokravets förfallodag så lämnas inkassokravet till kronofogdemyndigheten. Vid ansökan till kronofogdemyndigheten tillkommer kommunens kostnader, ansökningsavgift och ränta.