Kund hos kommunen

På de här sidorna kan du läsa om hur du gör med fakturor.

Mer information om e-fakturor
Mer information om autogiro
Mer information om kravverksamhet

Torsås kommun tillämpar inskanning av fakturor. Fakturan skall vara så tydlig att den kan skannas och läsas på datorskärm.

Faktura skall skickas till angiven adress med och innehålla minst nedanstående uppgifter för att kommunen skall kunna hantera fakturan i vårt ekonomisystem:

  • fakturanummer
  • vår referens
  • företagets referens
  • momsregistreringsnummer
  • moms skall anges separat på fakturan
  • företagets bankgiro/postgironummer
  • vad fakturan avser
  • fakturadatum
  • sista betalningsdatum

Om fakturan inte innehåller ovanstående uppgifter ser vi oss nödsakade att skicka tillbaka fakturan utan åtgärd.

Betalningsvillkor

Korrekta fakturor betalas senast 30 dagar efter den dag då fakturan kommit kommunen tillhanda.

Administrativa avgifter

Expeditions-, order-, faktureringsavgifter, serviceavgifter, påminnelseavgifter godkännes ej och kommer inte att betalas. Vi tillämpar själva inte sådana avgifter mot våra kunder. Detta gäller oaktat vad leverantör eller entreprenör intagit generellt i sin orderrutin.

Dröjsmålsränta

Vår ambition är alltid att betala korrekta fakturor i rätt tid. När dröjsmålsränta ändå kan bli aktuell, godkänner vi endast räntelagens bestämmelser, d.v.s. f.n. räntesatsen diskokonto plus åtta procent.

Att tänka på vid betalning till Torsås kommun

I första hand ska användas bifogat inbetalningskort från Torsås kommun. Vid annan betalning till kommunen ska anges OCR-nummer / fakturanummer. Kommunen får varje dag många inbetalningar och det är därför viktigt att det syns genom OCR-nummer / fakturanummer att det är just din inbetalning som kommit.

Organisationsuppgifter Torsås kommun

Postadress
Torsås kommun
Box 503
385 25 Torsås

Besöksadress
Allfargatan 26
385 25 Torsås

Telefonväxel 0486-331 00
Telefax 0486-331 05
Organisationsnummer 212000-0696
VAT nummer SE212000069601