Om corona. Tänk på att hålla avstånd i sommar! Läs mer ›

Risker i Torsås kommun

Storm, skyfall, snöoväder, el- och telebortfall och stora olyckor. Detta är exempel på några händelser som kan påverka oss och vårt samhälle. Vi lever i ett effektivt men också sårbart samhälle. I Torsås har vi varit utsatta för flera av dessa händelser. Erfarenheten visar att vi har klarat påfrestningarna bra, men vi kan alltid bli bättre.

En del i att bli bättre är att vara medveten om riskerna och ha kunskap om vad man kan göra för att förbereda sig. Denna folder syftar till att ge en bild av risker i Torsås kommun, hur beredskapen ser ut och vad du kan göra för att vara bättre förberedd.