Om corona. Tänk på att hålla avstånd i sommar! Läs mer ›

Krisplaner

Torsås kommun har olika typer av planer för hanteringen av extraordinära händelser.

Krisledningsplanen handlar om hur krisorganisationen ska se ut, vem som gör vad och hur organisationen ska bemannas.

I informationsplanen står det vem som ansvarar för att information kommer ut till allmänheten och kommunens personal i händelse av en kris, och på vilket sätt det ska ske.

Torsås kommun har även handlingsplaner för enskilda händelser såsom oljeutsläpp, pandemiutbrott med mera.