Om coronaläget. Nu kan du få ut medicin med din matkasse Läs mer ›

Extrema väderförhållanden

Torsås kommun är i huvudsak en skogs- och glesbygdskommun. Ett extremt oväder kan leda till svårframkomlighet på vägar, störningar på väg- och järnvägsnätet och utmaningar för elförsörjning och telenätet, främst i områden med luftledningar.

Ett oväder kan också direkt orsaka skador på person och egendom och kan även innebära hot mot liv och hälsa genom att räddningstjänst och sjuktransporter får svårare att komma fram.
Vid kraftig kyla tillkommer ytterligare utmaningar att hantera, till exempel värmeförsörjning till strömlösa hushåll.

Vidare kan kraftiga regnfall skapa översvämningar eller höga flöden. Dricksvattnet kan då också påverkas av till exempel översvämmade avlopp och avbrott i elförsörjningen.
Lantbruk som isoleras och står utan el, tele och transporter får problem att sköta utfodring och mjölkning. Mjölk och slaktdjur kan bli kvar på gårdarna. Skador på träd som följd av oväder får förutom den omedelbara krissituationen ekonomiska effekter på skogsnäringen.