Skärpta rekommendationer förlängs Läs mer ›

Statistik

Kommunens yta är 483 kvadratkilometer.

Kommunen har 7109 invånare (30/9 2019).

Befolkning per församling (31/12 2014):

  • Gullabo 632
  • Torsås 3 227
  • Söderåkra 3 066

Kommunens fyra största orter är: Gullabo, Torsås, Söderåkra och Bergkvara.

Kommunen har cirka 600 årsarbetare fördelat på fyra förvaltningar.

Kommunen har cirka 1 000 företag, varav de flesta små eller medelstora.

De största industriföretagen arbetar inom metall- och träsektorerna.

Serviceyrken som vård, handel, turism, jord- och skogsbruk samt sjöfart är också viktiga inslag.