Rekommendationer efter vaccinering Läs mer ›

Kommunfakta

På de här sidorna kan hitta kommunfakta om Torsås kommun.

Torsås kommun är Kalmar läns sydligaste kommun och ligger vid Smålandskusten vid södra delen av Kalmarsund. I norr gränsar vi till Kalmar kommun, i väster till Emmaboda kommun och i söder till Karlskrona kommun i Blekinge län. Vår kommun har strax över 7 000 invånare och storleken till trots har vi inte mindre än 1 000 lokala företag! Kommunen sjuder av entreprenörskap och är perfekt placerad längs kusten, endast en halvtimme bort från städerna Kalmar och Karlskrona.

Statistik om Torsås kommun
Undersökningar och årliga jämförelser