Om corona. Tänk på att hålla avstånd i sommar! Läs mer ›

Kommunfakta

Torsås kommun är Kalmar läns sydligaste kommun och ligger vid Smålandskusten vid södra delen av Kalmarsund. I norr gränsar vi till Kalmar kommun, i väster till Emmaboda kommun och i söder till Karlskrona kommun i Blekinge län.

Vår kommun har strax över 7 000 invånare och storleken till trots har vi inte mindre än 1 000 lokala företag! Kommunen sjuder av entreprenörskap och är perfekt placerad längs kusten, endast en halvtimme bort från städerna Kalmar och Karlskrona.

Vårt läge är utmärkt sett ur såväl boende- som företagarperspektiv. Vi ligger bra till helt enkelt.

Torsås är…

  • Framgångskommunen som genom ett levande miljöarbete, strävar efter att bygga ett ekologiskt hållbart samhälle.
  • Framgångskommunen med aktivt näringsliv, stora kontaktytor och nätverk med omvärlden.
  • Framgångskommunen där människors engagemang skapar hög livskvalitet och trygghet.
  • Framgångskommunen som arbetar för samtliga invånare.