Ny sida besvarar frågor om vaccin Läs mer ›

Så används dina skattepengar

I denna lilla folder visar vi hur kommuninvånarnas skattepengar användes under det gångna året. Här redovisas hur de fördelades i den kommunala verksamheten.

Under 2018 betalade varje invånare i Torsås kommun i genomsnitt 39 788 kronor i skatt till kommunen. För att få fram det beloppet räknas alla invånare – även barn och ungdomar samt andra grupper som normalt inte betalar någon skatt. Kommunen fick även statsbidrag på 17 445 kronor per invånare. Totalt fördelades det följaktligen 57 233 kronor per person till olika verksamheter.