Just nu pågår vaccinering. Så här går det till. Läs mer ›

Bostäder, mark och tomter

Var vill du leva? Där du bor eller där du arbetar?

I Torsås är vi lyckligt lottade – här slipper vi oftast välja. De flesta av oss jobbar inom kommunen. En del pendlar 30 minuter längs E22:an till Kalmar eller Karlskrona och alltfler arbetar hemifrån, på distans!

Ett boende på landet gynnar hela familjens välbefinnande. Mer tid tillsammans i en lugnare tillvaro gör livet meningsfullt och balanserat; livskvaliet som i allt högre grad kommer att representera 2000-talets välfärd.

Praktiskt korta avstånd mellan skog och hav, glesbygd och samhälle och naturlig närhet till varandra gör fritiden lättåtkomlig och innehållsrik för både vuxna och barn. För att vara en del av det som världen som kräver, satsar vi lika medvetet på bredband som på traditionell infrastruktur, och med våra 30 minuter till flygplatsen slår vi de flesta storstadsbor.

Det lilla formatet är vår stora fördel. Från den plattformen utvecklar vi Torsås till möjligheternas samhälle.