Ny sida besvarar frågor om vaccin Läs mer ›

Google Earth

Hur ser det ut hos dig?

Här finner du geografiska lerhaltkartor som visar risken för forsforläckage samt täckdikningar. Det finns en lerkarta för varje avrinningsområde medan täckdikningen är för hela kommunen. Här kan du zooma in till den plats du är intresserad av att se. Du kan även ladda ner materialet till en GPS. Hur du kan anpassar kartan, hur du tar fram körmönster mm kan ni hitta i handledning enligt nedan:

  • GPS utbildning -Handledning Kartor, 15 jan 2018 dokument 1
  • GPS utbildning -Handledning Körmönster-Tilldelning/sektionskontroll – Autopilot, 9 mars 2018 dokument 2.

Dokumentationen kommer från två utbildningstillfälle 2018, där vi hade fokus på hur det framtagna kartmaterialet kan användas i den egna GPS för att effektivisera och underlätta i den egna verksamheten.

Här kan du se en film från utbildningstillfället 9 mars.

Underlaget visas i Google Earth.

OBS ! Vi har problem just nu med att lägga in filerna nedan som leder till kartorna på denna nya hemsida, kontakta Pernilla vid behov av underlaget.

För att kunna använda filerna måste du:

  • Ladda ned och installera Google Earth på din dator. (gratis)
  • Spara filen på din dator. (där du vet var den finns)
  • Packa upp den komprimerade filen (från zip till kml) och använd materialet.
  • När du stänger filen kommer ett meddelande (spara, släng, avbryt) välj SLÄNG, om du inte vill spara de ändringar du gjort.

Lerhaltskartor:

Bruatorpsån, Grisbäcken, Brömsebäcken

Täckdikning:

Täckdikning