Google Earth

Vill du ser det ut hos dig?

Det finns geografiska lerhaltkartor som visar risken för forsforläckage samt täckdikningar. Varje avrinningsområde har en egen lerkarta medan täckdikningen är för hela kommunen.

Underlaget visas i Google Earth.

Du kan få ta del av materialet om du kontakta Pernilla, när du väl har det kan du ladda ner materialet till en GPS. Hur du kan anpassar kartan, hur du tar fram körmönster mm kan ni hitta i handledning enligt nedan:

  • GPS utbildning -Handledning Kartor, 15 jan 2018 dokument 1
  • GPS utbildning -Handledning Körmönster-Tilldelning/sektionskontroll – Autopilot, 9 mars 2018 dokument 2.

Dokumentationen kommer från två utbildningstillfälle 2018, där vi hade fokus på hur det framtagna kartmaterialet kan användas i den egna GPS för att effektivisera och underlätta i den egna verksamheten.

Här kan du se en film från utbildningstillfället 9 mars.

Information

För att kunna använda filerna måste du:

  • Ladda ned och installera Google Earth på din dator. (gratis)
  • Spara filen på din dator. (där du vet var den finns)
  • Packa upp den komprimerade filen (från zip till kml) och använd materialet.
  • När du stänger filen kommer ett meddelande (spara, släng, avbryt) välj SLÄNG, om du inte vill spara de ändringar du gjort.

Det som finns att få är följande

Lerhaltskartor: Bruatorpsån, Grisbäcken, Brömsebäcken

Täckdikning: Täckdikning