BiogasBoost

Biogas är närproducerat, hållbart och enkelt.

Torsås kommun är med i BiogasBoost det är ett informationsprojekt och finansieras av Klimatklivet. Projektet är unikt för Kalmar län. De aktörer som medverkar i projektet är kommuner, regionen samt företag och organisationer som är kopplade till biogas på olika sätt. Genom samarbeten skapas goda förutsättningar för såväl infrastrukturförändringar som opinionsbildning. Projektet har som mål att arbeta med båda dessa delar.

BiogasBoost har höga mål.

Inom det här projektet vill vi göra skillnad! Därför har vi kvantitativa tydliga mål.
• Minst en biogasmack i varje kommun i länet.
• 1200 nya biogasfordon i Kalmar län.
BiogasBoost syftar också till att öka kunskapen om biogas hos ambassadörer, bilhandlare och allmänhet.
Termen ambassadörer syftar på personer som t. ex. redan äger en biogasbil och som själva kan berätta om fordonens förträfflighet. Att öka antalet biogasfordon i länet har en mycket stor betydelse för en minskad klimatpåverkan från länets fordonspark.

Välkommen i på BoigasBoost egna hemsida för att få mer information