Djur som skadats i trafiken

Om du kör på ett djur, till exempel en hund eller katt, ska du kontakta djurets ägare eller polisen. Om djuret lever ska du ringa larmnumret 112. Annars ringer du 114 14.

Om djuret är så svårt skadat att det omedelbart bör avlivas är det i första hand en veterinär eller polis som ska göra det. Det är bara i väldigt brådskande fall som någon annan får avliva ett skadat djur.

Trafikolyckor med vilda djur
Hart du skadat ett vilt djur är du skyldig att kontakta polisen. Om djuret lever ska du ringa larmnumret 112. Annars ringer du 114 14. Polisen informerar dig hur du ska göra. Det är bra om du alltid har en viltolycksremsa i den bil. du får den gratis på bilprovningsstationerna.