Ny sida besvarar frågor om vaccin Läs mer ›

Staket, plank och mur

Bygg och miljönämnden har antagit en policy med följande riktlinjer som gäller vid uppsättning av staket, plank och mur.

 Typ Höjd (cm) Utformning  Ej bygglov
 Staket  ≤150 Totalhöjd från mark  ≥40% luft mellan spjälor  X
 Plank*  <40  <40% luft mellan spjälor  X
 Mur* och stödmur        <40  X
 Pergola/ spaljé och stängsel (typ Gunnebo)  –  X
 Häckar eller annan växtlighet  –  X

* Undantag

Inom 3,6 meter från bostadshuset får du utan bygglov anordna en skyddande uteplats med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.