Anmälan färdigställande

Anmälan ska göras när arbetet är slutfört för hållande av slutsamråd och därefter kommer slutbesked att utfärdas. Åtgärd som inte fått slutbesked får inte tas i bruk enligt 10 kap 4 § Plan- och bygglagen.

Genom att skicka in underliggande formulär anmäls att byggnadsarbetet är utfört. Undertecknad anhåller samtidigt om att slutbesked utfärdas.