Viktiga telefonnummer

Vid en akut nödsituation skall du alltid kontakta SOS alarm på telefonnummer 112. Där kan du larma:

 • Ambulans
 • Jourhavande läkare
 • Brandkår
 • Jourhavande sjuksköterska
 • Polis
 • Jourhavande barnmorska
 • Flygräddningstjänst
 • Jourhavande tandläkare
 • Sjöräddningstjänst
 • Narkotikatipset
 • Flygambulans
 • Djurambulans
 • Giftinformationscentralen
 • Jourhavande veterinär
 • POSOM-gruppen
 • Jourhavande präst
 • Räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen

Var alltid beredd att svara på SOS-operatörens tre viktiga frågor:

• Vad har hänt?
• Vilket telefonnummer ringer du ifrån?
• Var behövs hjälpen?

 

Andra viktiga telefonnummer

Felanmälan kommunalt vatten och avlopp
Tfn: 0486-331 00 (dagtid) eller tfn: 070-249 40 20 (kvällstid).

Upplysning om eldning utomhus
Tfn: 0470-463 57

Vårdcentral
Tfn: 0486-412 30 (Torsås)
Tfn: 0486-214 90 (Söderåkra)
Tfn: 0486-200 50 (Bergkvara)

Folktandvården I Torsås
Tfn: 0486-412 35

Länssjukhuset i Kalmar
Tfn: 0480-810 00 & 0480-44 80 00

Informationsnummer
Tfn: 113 13
Hemsida: www.11313.se

Polisen
Tfn: 114 14 (icke akuta ärenden)

Giftinformation
Tfn: 08- 33 12 31

Bris (Barnens rätt i samhället)
Tfn: 0200-230 230


Senast uppdaterad 2013-03-12
 

Kontakt

Niclas Karlsson

Niclas Karlsson
Säkerhets-
samordnare

Tfn: 0471-24 98 93 alt 076-765 78 60 
E-post: Niclas Karlsson

 

Krisberedskap

 Banner Krisberedskap 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se