Kontakt

Johan Blomqvist

Johan Blomqvist
Informations-ansvarig

Tfn:0486-331 14
E-post:
Johan Blomqvist

Förvaltningen för ledning och administration

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se