Vattensamling 2012

småskaliga åtgärderVassmaskin Vattensamlling 2012 

biotopvårdDagen bestod av föreläsningar på förmiddagen. På eftermiddagen var vi ute i fält och hade praktiska övningar om småskaliga åtgärder i skog, biotopvård och vassteknik. Följ länkarna för all information om dagen.  

Intro-Konferens

Föreläsningar

Biotopvård

Småskaliga åtgärder

Vass

Kontakt

 

Vi vill gärna tacka alla för ett trevligt samarbete, bra organisation och inte minst en duktig moderator Stellan Hamrin, intressanta talare och noggrant sekreterare Karl-Gustaf Eklund, samt alla från kommunen som hjälpte till och tog en massa bilder (Hanna Gustavsson, Kristina Strand och Johan Blomqvist). Vi tackar Möre hotell för ett fantastiskt bemötande och flyttande styrning av dagen. 

Tack till alla deltagare utan er skulle dagen aldrig blivit av...

 

 

Senast uppdaterad 2012-06-25

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

 

Det var vi som

arrangerade dagen!

 

 Torsås kommunvapen

Logga Kalmarsunds kommissionen

MOMENT

Logga EU

Logga Torsås kustmiljögrupp

LRF

Logga Södra

Kalmar kommun

Ronneby kommun

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se