Vattenrådet

Skytteholmen

Vattenrådet för Bruatorpsån-Grisbäcken- Brömsebäcken är ett samarbete mellan berörda aktörer och intressenter inom nämnda vattendrag.

Vi har en egen hemsida där alla protokoll och aktiviteter finns. Länken öppnas på ny sida.

Kontakta oss

Skicka gärna ett meddelande till vattenrådets sekreterare om du har frågor eller synpunkter kring vattenförvaltningen i kommunen.

Vi återkommer så snart som möjligt om du lämnar dina kontaktuppgifter.

 


Senast uppdaterad 2014-02-19

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se