Object reference not set to an instance of an object.
 

Kontakt

Valnämndens kansli
Allfargatan 26
385 31 Torsås

Valnämndens ordförande
Roland Swedestam

Valnämndens sekreterare
Yvonne Nilsson, 0486-331 13

 
 

Länkar

Läs mer om valet på Valmyndighetens webbplats, där finns även information på utländska språk www.val.se.

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se