Undersökningar och jämförelser

Flicka tittar fram bakom trädRedovisning av kvalitetsundersökning

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriva kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv. KKiK drivs av Sveriges Kommuner och Landsting och för närvarande deltar cirka 130 kommuner i detta jämförelsenätverk.

Årligen undersöks kommunens kvalitet ur fem perspektiv:
• Tillgänglighet
• Trygghet
• Information och delaktighet
• Effektivitet
• Kommunen som samhällsutvecklare

Resultaten kan ge ett bra stöd för våra förtroendevalda att få en sammanfattande översiktlig bild av kommunens kvalitet i jämförelse med andra kommuner. Redovisningen är även ett bra underlag i dialogen med invånarna. Här nedan anger vi hur Torsås placerar sig jämfört med andra kommuner.

Medborgarundersökning
Varje år gör SCB (Statistiska centralbyrån) en stor medborgarundersökning i landet för att mäta kommuninvånares attityder. Ett urval på 500 personer från Torsås i åldrarna 18-84 år svarar på frågor som handlar om vår kommun. Redovisning av resultaten hittar du här till höger.

Webbplatsundersökning

Mätningen görs inom tolv olika områden och poängen baseras på hur lätt det är att hitta informationen som man söker på kommunens webbplats.

LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken)
Torsås kommun har valt att genomföra en enkät som heter LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) som genomförs i samarbete med ungdomsstyrelsen. Enkäten genomförs bland ungdomar som går i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet. Detta görs för att få mer kunskap kring ungas hälsa, intressen, trygghet, skola, fritid och framtidsfrågor.
Läs mer om LUPP här.Senast uppdaterad 2014-01-08

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se