PCB

Krav på fastighetsägare om PCB-inventering

PCB är ett av de farligaste miljögifter människan känner till. PCB kan finnas i bland annat fogmassor i hus byggda mellan 1965-1973, i isolerglasrutor tillverkade innan 1980, i kondensatorer tillverkade innan 1980 och i golvmassor tillverkade mellan 1965-1973.

 

Krav på fastighetsägare om PCB-inventering

Det finns lagkrav på att du som fastighetsägare
(dock ej småhusägare) är skyldig att undersöka din fastighet vad gäller
PCB-produkter. I förordningen (2007:19) om PCB står det att:

”Den som äger en byggnad eller annan anläggning där fogmassa eller halkskyddad golvmassa kan ha använts vid uppförande eller renovering åren 1956-1973 skall undersöka om fogmassan eller golvmassan är en PCB-produkt”. Vidare ska annan utrustning som innehåller PCB märkas.”

Redovisning av inventeringsresultatet och ange vilka åtgärder som planeras.
Om provtagning har visat halter över 500 ppm (500 mg/kg) i fog- eller
golvmassor är ägaren tvungen att sanera.

Mer information om PCB finns hos bland annat Naturvårdsverket.

Tidplan för sanering av byggnader:

År 2010 förlängdes datumen för senast genomförd sanering enligt nedan.

  • Industribyggnad byggd/renoverad 1956-1973 ska vara sanerad senast 30 juni 2016.
  • Annan byggnad byggd/renoverad 1956-1969 ska vara sanerad senast 30 juni 2014.
  • Annan byggnad byggd/renoverad 1970-1973 ska vara sanerad senast 30 juni 2016.

Anmäl sanering av PCB

Sanering av PCB ska i förväg anmälas till Samhällsbyggnadsförvaltningen. En särskild blankett finns för detta.

 

 

 

  
 

Länkar

Tomtanmälan (PDF)

 
 

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljöenheten

Tfn:0486-331 00 (vxl)
E-post: Samhällsbyggnads-förvaltningen

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Blanketter

 Länk till blankett 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Tomter till salu

 Banner - Tomter till salu 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se