Bostäder och mark

Tuppentomten

Var vill du leva? Där du bor eller där du arbetar?

I Torsås är vi lyckligt lottade - här slipper vi oftast välja. De flesta av oss jobbar inom kommunen. En del pendlar 30 minuter längs E22:an till Kalmar eller Karlskrona och alltfler arbetar hemifrån, på distans!

 

Ett boende på landet gynnar hela familjens välbefinnande. Mer tid tillsammans i en lugnare tillvaro gör livet meningsfullt och balanserat; livskvaliet som i allt högre grad kommer att representera 2000-talets välfärd.

 

Praktiskt korta avstånd mellan skog och hav, glesbygd och samhälle och naturlig närhet till varandra gör fritiden lättåtkomlig och innehållsrik för både vuxna och barn. För att vara en del av det som världen som kräver, satsar vi lika medvetet på bredband som på traditionell infrastruktur, och med våra 30 minuter till flygplatsen slår vi de flesta storstadsbor.

 

Det lilla formatet är vår stora fördel. Från den plattformen utvecklar vi Torsås till möjligheternas samhälle.

Tomtmark säljes

 

 

Länkar

Tomtanmälan (PDF)

 

Tomter till salu

 Banner - Tomter till salu 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se