SKAKA OM

SKAKA OM är en plattform som är till för att ge dig mellan 13-20 år ökat inflytande och en chans att bli mer politiskt deltagande. SKAKA OM har som mål att vara en snabb väg till maktens centrum i din kommun och med stark opinion få igenom just dina förslag.

Din åsikt är viktig, nu är det är upp till dig att påverka!

Läs mer på www.skakaom.nu.
Skaka om

 

Kontakt

Socialförvaltningen

Tfn: 0486-331 00 (växel)
Fax:0486-336 41

Besöksadress:
Kalmarvägen 4
Torsås

Postadress
Box 503
385 25 Torsås

E-post: Socialförvaltningen

 

BRIS

 Bris 

UMO, din mottagning på nätet

 Umo, din ungdomsmottagning på nätet 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se