Samverkanshuset

Logotyp VerksamhetshusetSamverkanshuset startades i januari 2018 för att samla Arbetsmarknads-enhetens projekt under ett och samma tak och på så sätt uppmuntra samarbete mellan de olika verksamheterna och myndigheterna.

Samverkanshusets syfte

Utveckla runt individen en samverkan som leder till välmående, kompetens och självförsörjning.

Samverkanshusets mål

 • Upprätta arbetsgrupper för att aktivt fokusera på individens behov och utforma skräddarsydda handlingsplaner.
 • Utarbeta ett lärandesystem, identifiera effektiva verktyg och metoder för att stödja individen samt främja lokal sysselsättning.
 • Öka individens tillgång till arbetsmarknaden genom förbättring av arbetssökande och jobbmatchning.
 • Minska missmatchen mellan färdigheterna hos den arbetssökande och arbetsmarknadens behov.
 • Uppmuntra företagen att investera i en praktikant som är statligt finansierad.

Våra projekt


Ungt insteg logotypUngt Insteg

Målgrupp:
 • Ungdomar (16-24 år)
Mer info fås av:
 • Mehdi Chafik telefon 0486-331 39
Ägare:
 • SOC & BIN
Läs mer om Ungt Insteg, klicka här.


Logga Nyanländ DrivkraftNyanländ Drivkraft

Målgrupp:
 • Nyanlända Män, kvinnor och ungdomar (16-64 år)
Mer info fås av:
 • Samverkanshuset Kerstin Nilsson telefon 0486-333 39
 • Mehdi Chafik telefon 0486-331 39
Ägare:
 • AMIE & ESF
Läs mer om Nyanländ Drivkraft, klicka här.


Samverkansteamet Torsås RESA

Målgrupp:
 • Män, kvinnor och ungdomar mellan 16-64
Mer info fås av:
Ägare:
 • AMIE & Samordningsförbundet

Läs mer om Samverkansteamet Torsås RESA, klicka här.


Samverkan leder till arbete

Målgrupp:
 • Unga (15- 24 år)
 • Nyanlända
 • Personer med funktionsnedsättning
Mer info fås av:
Ägare:
 • AMIE & Regionförbundet


Extratjänster

Målgrupp:
 • Män, kvinnor och ungdomar mellan 16-64
 • Nyanlända
Mer info fås av:
 • Rickard Johansson, 0486-333 12
 • Arbete och inkludering
Ägare:
 • AMIE & Arbetsförmedlingen


Grafiskt element Verksamhetshuset

EU-logotyp
Lediga jobb

 Banner lediga jobb 

Mötesplatsen Vågen

 Banner Vågen 

Folder om våra tjänster

 Folder - Vad gör Torsås kommun 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se