Samåkning

Samåkning

Torsås kommun vill tipsa om samåkning - "Samåka någon dag i veckan". Tre personer som samåker gör att två bilar försvinner från trafiken. Samåkning ger livskvalitet - Tillsammans kör vi för en bättre miljö!

Samåkning är ett komplement till andra resmöjligheter. Det handlar inte om att sälja bilen och lifta resten av livet. Det handlar inte heller om att fylla bilens alla platser veckans alla dagar. Det bästa är om man kan hitta en (eller två) att samåka med en dag i veckan, få det till en vana, för att sedan eventuellt låta det växa i den takt som fungerar. Samåkning är i första hand en effektivisering av resandet och har direkta effekter på privatekonomin. Dessutom är samåkning positivt för trafiksäkerhet, tillgänglighet, minskad trängsel, minskad stress och minskat behov av parkeringsutrymme.

 

Senast uppdaterad 2017-06-29
 

Kontakt

Kollektivtrafik i Torsås kommun

Mari Oskarsson
Utredningssekreterare

Tfn:0486-334 62
E-post: Mari Oskarsson

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Kontakt

Sattar Zad
Trafikplanerare

Tfn: 0486-331 90
E-post: Sattar Zad

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kalmarvägen 4
Box 503
385 25 Torsås

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

Torsåskarta

 Torsåskarta 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se