Samverkansteam Torsås RESA

RESA KomplementlogotypFör dig som är 16 till 64 år och är bosatt i Torsås Kommun. RESA erbjuder dig vägledning och coachning och är en samverkansinsats som ger dig möjlighet att hitta nya vägar till arbete, studier eller annan varaktig försörjning.

Insatsen från RESA är arbets- eller sysselsättningsförberedande insats.

Syftet är att samla olika myndigheters information och kompetens för en effektivare samverkan. Samverkan ska även bidra till en effektivare användning av samverkansmyndigheternas resurser och kompetenser till att stödja individen till att hitta, få och behålla ett arbete eller annan sysselsättning.

Du som söker behöver ha ett behov av strukturerat och individuellt anpassat stöd från flera myndigheter samtidigt och behöver stöd i att kunna utveckla en bättre förmåga till att klara av arbetslivsinriktad rehabilitering, ett arbete eller studier.

Du behöver vara aktuell hos minst en samverkande myndighet.

Försörjning under tiden man är inskriven kommer att se olika ut för varje individ som aktivitetsersättning, försörjningsstöd, sjukpenning/ rehabiliteringsersättning eller aktivitetsstöd.

Om du är intresserad av vad RESA har att erbjuda dig, boka ett möte och om du sedan känner att du vill ingå i RESA skriver du och din handläggare en intresseförfrågan/remiss till RESA.

Intresseförfrågan kommer att handläggas av Samverkansgruppen löpande.

Samverkansgruppen representeras av Försäkringskassan, Landstinget i Kalmar län, Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen.

RESA logotyp

 

Kontakt RESA

Minna Sokura
SE/IPS, 7TJUGO-coach
Samordnare Samverkansteam

Telefon: 0486-333 05
E-post: Minna Sokura
E-post: resa@torsas.se

Arbetsmarknadsenheten

Kastmansgatan 100, Bergkvara
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Länkar

Folder RESA (PDF)

 

Lediga jobb

 Banner lediga jobb 

Mötesplatsen Vågen

 Banner Vågen 

Folder om våra tjänster

 Folder - Vad gör Torsås kommun 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se