Protokoll 2005-2013

  

Barn & Utbildningsnämnden, t.o.m. 2008

Barn & Utbildningsnämndens arbetsutskott, t.o.m. 2008

Bildningsnämnden

Bildningsnämndens arbetsutskott

Bygg- och miljönämnden

Kommunala Pensionärsrådet KPR/Rådet för Funktionshinder RFH

Kommunala rådet för funktionshinder (RFH)

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kultur & Fritidsnämnden, t.o.m. 2008

Kultur- och fritidsutskottet

Socialnämnden

Tekniska nämnden

Senast uppdaterad 2014-10-01

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se