Maganisering ochg fördröjning Maganisera och fördröjning maganisera och fördröja

Magasinera och fördröja
- ett helhetsgrepp

Magasinering och fördröjning är ett lokalt vattenvårds projekt (LOVA) som pågått sedan 2014. Projektdelen som är kopplad till LOVA slutredovisades 2016. Genomförande delen pågår till 2020.

Projektområdet är del av Torsås ån. Från Ådala/Ilingetorp till Almäng nedströms samhället, en sträcka på ca 3 km genom Torsås samhälle.

Fokus i projektet är att hålla och magasinera vatten där det är möjligt, säkerställa åns funktionalitet, ökad biologiska mångfald, minskade halter av närsalter i vattnet, ökad tillgängligheten samt skapa rekreationsmöjligheter.

En plan togs fram i början av 2015. Torsåsån en tillgång i Torsås samhälle-idéer och vision. Planen är aktuell fram till 2020 då vi beräknar att genomförbara idéer och åtgärder är anlagda (planen hittar du till höger).

Under LOVA projekttiden (2014-2016) har flera åtgärder genomförts bland annat har två våtmarker har anlagts, ekarna i området Ödet har huggits fram, i närområde har åtgärder genomförts för att öka tillgängligheten och rekreation möjligheterna. Flera åtgärder har genomförts med fokus på öka den biologiska mångfalden.

Under kommande år kommer en våtmark anläggs, en dagvattenlösning vid Österbro, översyn av Torsåsån, naturlekplats anläggs, spångar och stigar vid våtmarken vid kyrkans parkering anläggs, fågeltorn placeras ut mm.

Läsa mer i broschyr över genomföra åtgärder. Broschyren är en enkel redovisning av LOVA delen (broschyren hittar du till höger).

Bilderna överst på sidan är tagna från samma plats vid kyrkans parkering, Bild 1 är taget den 19 dec 2014. Bild 2, 22 aug 2016 samt Bild 3, 31 okt 2017.

 

 


 

 

Senast uppdaterad 2018-08-28
 

Kontakt

Pernilla Landin

Tfn: 0486-331 87
E-post: Pernilla Landin

Kalmarvägen 4
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Välkommen

Öppettider:
Vardagar 08.00-16.00          

Lunchstängt 12.00-13.00.

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se