Nyanländ Drivkraft - Vi skräddarsyr din väg mot arbete!

Logga Nyanländ Drivkraft

Nyanländ Drivkraft arbetar med att stärka möjligheterna för nyanlända att få någon form av uppehållstillstånd och att komma in på den öppna arbetsmarknaden.

Vi kan erbjuda flera olika möjligheter till sysselsättning, framförallt i form av studier, arbete eller företagande.

Nyanländ Drivkraft är ett projekt som vänder sig till dig som:

  • Har PUT (permanent uppehållstillstånd) eller TUT (tillfälligt uppehållstillstånd).
  • Inskriven på Arbetsförmedlingen.
  • Arbetslösa 16-64 år (kort eller lång tid).
  • Ekonomiskt bistånd (IFO, Försäkringskassan).
  • Klar med C-nivå SFI eller läser på C-nivå.

Efter inskrivningen deltar du i en introduktionsfas under fyra veckor. Introduktionen är en utbildningsinsats för att du ska få en inblick och kunskap om svenska samhället, arbetsliv, familj, egenvård samt förstå vikten av att kunna ta instruktioner, vara uthållig, passa tider med mera.

  • I Introduktionsfasens andra vecka påbörjas en kartläggning av din skolbakgrund, utbildning, erfarenheter och livssituation. Kartläggningen ligger till grund för handlingsplanen för att tydliggöra kortsiktiga och långsiktiga mål.
  • Föreläsningarna är en annan mycket viktig del i projektet, en förutsättning för att överhuvudtaget komma närmare den öppna arbetsmarknaden.

Då varje individ är unik anpassas deltagandet efter varje individ. Det kan exempelvis handla om att:


VågenNyanländ Drivkraft

Projektet Nyanländ Drivkraft pågår mellan augusti 2017 och vintern 2019 och har sin utgångspunkt på arbetsmarknadsenheten Vågen i Bergkvara.


EU-logotyp

Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjarkompetensutveckling.

 

Kontakt

Projektledare
Mehdi Chafik
Tfn: 0486-331 39
E-post: Mehdi Chafik

Verksamhetsutvecklare
Kerstin Nilsson
Tfn: 0486-333 08
E-post: Kerstin Nilsson

Vägledare
Deif Sultan
Tfn: 0486-333 14
E-post: Deif Sultan

Arbetsmarknadsenheten
Kastmansgatan 100
Box 503
385 25 Torsås

 

Lediga jobb

 Banner lediga jobb 

Folder om våra tjänster

 Folder - Vad gör Torsås kommun 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se