Kontakt

Socialchef
Lena Sjöstrand
Tfn: 0486-336 52
E-post Lena Sjöstrand
 
Verksamhetschef IFO 

Alexander Louhichi
Tfn: 0486-331 33
E-post Alexander Louhichi

Assistent/handläggare 
Linda Ivholm Sjölander
Tfn: 0486-336 54
E-post Linda Ivholm-Sjölander

 
 

Kontakt

Integration

Alexander Louhichi
Enhetschef HVB Söderåkra
Tfn 0486-331 33
E-post Alexander Louhichi

Susanne Rosén
Enhetschef HVB Torsås
Tfn: 0486-331 23
E-post: Susanne Rosén

Arletta Wahlin
Integrationshandläggare
Tfn: 0486-331 26
E-post: Arletta Wahlin
Fax: 0486-331 24

Teresa Pauditz
Integrationshandläggare
Tfn 0486-331 25
E-post Teresa Pauditz

Jens Johansson
Operativ verksamhetsledare
HVB Torsås och stödboenden
Tfn 0486-331 40
E-post Jens Johansson

Mehdi Chafik
Operativ verksamhetsledare
HVB Hasselbacken
Tfn 0486-331 39
E-post Mehdi Chafik

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se