Näringslivsråd med fokus på kommunutveckling

NäringslivsrådetNäringslivsrådet arbetar med utveckling av vår kommun. I rådet ingår företagare, kommunrepresentanter och politiker. Rådet diskuterar bland annat infrastruktur, planfrågor, utbildning och företagsklimat.

Deltagarna är indelade i olika grupper/workshops där varje grupp har ett eget ansvarsområde att jobba med. Den gemensamma frågan för samtliga är ”Hur kan vi arbeta för att nå målet?”

De tre prioriterade fokusområdena är ”Bygga/Boende”, ”Infrastruktur” samt ”Pärlan i sydost” (livskvalitet, levande landsbygd, besöksnäring och företagsetablering). Deltagarna kommer att fördjupa sig i sina uppgifter och tänka långsiktigt.

Näringslivsrådet träffas fyra gånger per år. Minnesanteckningarna från mötena finns samlade här till höger.




Senast uppdaterad 2015-12-08

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se