Miljöpris

Priset syftar till att främja och uppmärksamma insatser inom miljöskyddet, hälsoskyddet och naturvården samt avser att visa uppskattning och ge uppmärksamhet åt de som aktivt verkar för en god miljö i Torsås kommun.

Priset kan delas ut till person, företag eller grupp som skolklass, förening, arbetslag eller liknande. Pristagaren/pristagarna skall antingen vara bosatt/bosatta inom kommunen eller genom sin/sina verksamheter ha anknytning till kommunen. Läs mer här!

Pristagare utses av bygg- och miljönämnden och beslutet kan inte överklagas.

Miljöpris 2019

Går till TUFF P03 och Nils Lundqvist att dela på prissumman,
med motiveringen:


TUFF P03:
Genom ledorden, dröm, mål, integration, gemenskap och utveckling har laget P03 städat Torsås vägrenar från pantburkar. Laget är goda ambassadörer för en renare natur i vår kommun.


Nils Lundqvist:
För sitt arbete med att tillverka, sätta upp och rensa holkar längs vandrings- och cykelleder, råder Nils bot på bostadsbristen för hålbyggande fåglar. Detta leder till bevarande av den biologiska mångfalden och att vi får njuta av fler fåglar i vår natur.


 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2019-08-05
 

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljöenheten

Tfn:0486-331 00 (vxl)
E-post: Samhällsbyggnads-förvaltningen

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se