Prispall2017

Miljöpris

Priset syftar till att främja och uppmärksamma insatser inom miljöskyddet, hälsoskyddet och naturvården samt avser att visa uppskattning och ge uppmärksamhet åt de som aktivt verkar för en god miljö i Torsås kommun.

Priset kan delas ut till person, företag eller grupp som skolklass, förening, arbetslag eller liknande. Pristagaren/pristagarna skall antingen vara bosatt/bosatta inom kommunen eller genom sin/sina verksamheter ha anknytning till kommunen. Läs mer här!

Pristagare utses av bygg- och miljönämnden och beslutet kan inte överklagas.

Miljöpris 2017


Går till Gullabo förskola med motiveringen:

"Personalen har på eget initiativ arbetat aktivt med giftfri miljö inom förskolan. De har en stark vision och stort driv när det gäller arbetet med att byta ut olämpliga material för att barnen ska få en giftfri miljö. Med sina kunskaper påverkar och engagerar Gullabo förskola även andra förskolor i kommunen med att arbeta för en Giftfri förskola genom att förankra sina kunskaper till övrig personal."

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2019-05-06
 

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljöenheten

Tfn:0486-331 00 (vxl)
E-post: Samhällsbyggnads-förvaltningen

Kalmarvägen 4
Box 503
385 25 Torsås

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se