Prispall2017

Miljöpris

Priset syftar till att främja och uppmärksamma insatser inom miljöskyddet, hälsoskyddet och naturvården samt avser att visa uppskattning och ge uppmärksamhet åt de som aktivt verkar för en god miljö i Torsås kommun.

Årets pris uppgår till 20 000 kronor och kan delas mellan flera pristagare.

Priset kan delas ut till person, företag eller grupp som skolklass, förening, arbetslag eller liknande. Pristagaren/pristagarna skall antingen vara bosatt/bosatta inom kommunen eller genom sin/sina verksamheter ha anknytning till kommunen. Läs mer här!

Pristagare utses av bygg- och miljönämnden och beslutet kan inte överklagas.

Miljöpris 2016


Miljöpriset 2016 går till Naturskyddsförening i Torsås med motiveringen:

"för sitt trägna arbete för en friskare natur och miljö genom lokala aktiviteter, särskilt uppmärksammas arbetet med projektet "Natursnokarna" där syftet är att öka barns glädje och kunskap om naturen".

Priset delas med Ralf Johansson, Magnus Svensson och Bertil Aspernäs med motiveringen:

"för sitt gemensamma engagemang och arbete för att minska den negativa påverkan på miljön, speciellt vattenfrågor ligger dem varmt om hjärtat. Tillsammans bildar Ralf, Magnus och Bertil en framgångsrik, kunnig och drivande enhet, både som ideella krafter i vattenrådet, medlemmar i olika utvecklingsprojekt samt som kommuninvånare. De kommer med idéer, är delaktiga i realiserande av idéer samt att deras engagemang ger många positiva effekter för vårt samhälle och vår landsbygd."

 

 

Senast uppdaterad 2017-09-06
 

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljöenheten

Tfn:0486-331 00 (vxl)
E-post: Samhällsbyggnads-förvaltningen

Kalmarvägen 4
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Välkommen

Öppettider:
Vardagar 08.00-16.00          

Lunchstängt 12.00-13.00.

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se