Mentorskap – Människor emellan

Människor emellan - mentorskapSom mentor till en individ eller familj har du två roller – att guida och att guidas. Ditt uppdrag är att möta din adept på samma nivå fördomsfritt med kommunikation som verktyg. Du ser dessa möten som en möjlighet till egen utveckling och lärande samtidigt som du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter.

Du och din adept avgör själva hur ni vill att era möten ska vara. Det kan handla om sociala aktiviteter, yrkesmässiga besök/nätverk, idrottsaktiviteter eller annat. Viktigast är att det sker ett utbyte som både du och din adept finner meningsfullt.

Såväl du som din adept har som uppgift och ansvar att fånga upp intressen och kunskaper för att hjälpa migranten med en etablering och delaktighet i samhället samtidigt genom mötet får nya perspektiv och kunskaper om sin omvärld. Efter introduktionen sker en första träff mellan mentorn och adepten där man gemensamt bestämmer en aktivitet. Detta kan exempelvis vara:

  • Laga mat eller baka
  • Vara ute i naturen
  • Gå på stan
  • Fira svenska högtider tillsammans
  • Kulturevenemang o.s.v.

Att träna på sina språkkunskaper är viktigt under mentorsperioden därför bör svenska användas så långt som möjligt.

Omfattning
Du och din adept har kontakt minst fyra gånger i månaden, via telefon, mail eller möte. Ni träffas minst två gånger i månaden under fyra månader som uppdraget pågår. Vid första mötet med projektledaren kommer det ges en introduktion till nedanstående utbildningar. Under uppdraget kommer även vägledning erbjudas till dig som frivillig.

Utbildning/handledning
Som frivillig i ” Människor emellan ” ska du genomgå:

  • Introduktion för projektet
  • Introduktion av ansvar

Vid avslutad mentorskapsperiod kommer varje mentor/adept erhålla ett skriftligt intyg på att man deltagit i projektet.

 

 

 

 

Kontakt

Alexander Louhichi

Alexander Louhichi
Projektledare för mentorskap - Människor emellan

Tfn: 0486-331 33
E-post: Alexander Louhichi

 
 

Länkar

Följ Människor emellan på Facebook!

Broschyr Människor emellan (PDF)

Intresseanmälan för svensktalande mentorer (PDF)

Intresseanmälanför flykting (PDF)

Torsås kommun deltar i kompetensutbyte mellan olika verksamheter runt om i Sverige och finns med på den nationella sidan för mentorskap sprakvan.se/verksamheter.

 
 

Friendship Café

Friendship café är en neutral samlingsplats där det finns möjlighet till kostnadsfria aktiviteter som exempelvis biljard, pingis, film och samtal med kulturella inslag. Friendship café är en plattform för mentorskap, mingel och möjlighet till deltagande i planering av aktiviteter på plats. Bryt vardagen! Kom och ta en fika med oss. Varje onsdag mellan klockan 16.00–20.00 på Kyrkvägen 14 i Söderåkra. (Café Uno)

Följ Friendship Café på Facebook!
Facebook.com/friendshipsoderakra

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se