Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Torsås kommun kan lämna in medborgarförslag till kommunfullmäktige. På detta sätt har du möjlighet att påverka och förbättra den kommunala verksamheten.

Vad kan medborgarförslaget handla om?
Du kan lämna förslag kring allt som rör kommunal verksamhet. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.

Förslaget bör vara utformat så att det utmynnar i någon form av konkret förslag. Enskilda myndighetsärenden eller ärenden som har odemokratisk eller rasistisk innebörd kan inte hanteras som medborgarförslag.

Hur lämnar jag mitt medborgarförslag?
Förslaget undertecknas av en eller flera kommuninvånare. Medborgarförslaget lämnas till kommunledningskontorets kansli eller skickas till

Kommunledningskontoret
Torsås kommun
Box 503
385 25 Torsås
Förslaget märks med ”Medborgarförslag”.

När medborgarförslaget kommer in till kommunen blir det en offentlig handling. Ditt medborgarförslag anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde och därefter lämnar kommunstyrelsen det till berörd nämnd i uppdraget för att utreda förslaget.

Det går också bra att lämna medborgarförslag genom att fylla i formuläret.
* Obligatorisk uppgift

Senast uppdaterad 2013-02-20
 

Kontakt

För mer information

Yvonne Nilsson
Tfn:0486-331 13
E-post: Yvonne Nilsson
E-post: kommunkansli@torsas.se

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se