Grönsaker

Matsedlar

Mat till äldre och omsorgstagare

Energi- och näringsriktig kost, individuellt anpassad, är förutsättningen för hög livskvalitet. Rätt kost är lika viktig som medicin och är en del i omvårdnaden.

Mat till skolbarn

Bra mat till våra lite äldre barn och ungdomar är en förutsättning för att de ska klara av sitt skolarbete. Det är ett riktigt näringsintag som lägger grunden till deras hälsa som vuxna.

 

 

 

Kontakt

Elinor Hammare

Skolor och förskolor

Elinor Hammare
Kostansvarig

Tfn: 0486-334 48
E-post: Elinor Hammare 
Fax: 0486-334 11
Mån-fre kl. 07.00-15.30

 

 
 

Kontakt

Äldre och omsorgstagare

Agneta Persson

Tfn kök: 0486-337 97
Tfn kontor: 0486-337 98
E-post: Agneta Persson

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se