Grönsaker

Matsedlar

Energi- och näringsriktig kost, individuellt anpassad, är förutsättningen för hög livskvalitet. Rätt kost är lika viktig som medicin och är en del i omvårdnaden.

  Bra mat till våra lite äldre barn och ungdomar är en förutsättningför att de ska klara av sitt skolarbete. Det är ett riktigt näringsintagsom lägger grunden till deras hälsa som vuxna.

  • Matsedel för barnomsorg och skola (PDF)

   

   

  Kontakt

  Elinor Hammare

  Skolor och förskolor

  Elinor Hammare
  Kostansvarig

  Tfn: 0486-334 48
  E-post: Elinor Hammare 
  Fax: 0486-334 11
  Mån-fre kl. 07.00-15.30

   

   
   

  Kontakt

  Äldre och omsorgstagare

  Agneta Persson

  Tfn kök: 0486-337 97
  Tfn kontor: 0486-337 98
  E-post: Agneta Persson

   

  Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se