Lokalutredning

Torsås nya kommunhusBakgrunden till denna utredning är att kommunen har ett visst överskott på lokalyta för kommunal verksamhet samtidigt som vi i vissa delar av verksamheten är trångbodda och eller har bristfälliga lokaler.

Lokalutredningen redovisas i tre delar: Inventering, Kapacitet och behov samt Förslag. Ta del av materialet i PDF-format på nedanstående länkar.

Inventering
Del 1 är inventeringsdokumentation. Vilka lokaler finns idag och hur används dessa.
 - Sida 1-3, Inledning

Del 1a redovisar lokaler för grundskola, fritidshem och förskola.
 - Sida 4, Ritning Torskolan F-9
 - Sida 5, Ritning Torskolan F-9
 - Sida 6, Ritning förskolor Torsås
 - Sida 7, Ritning förskola och skola Söderåkra
 - Sida 8, Ritning förskolor och skola Bergkvara
 - Sida 9, Ritning förskola och skola Gullabo
 - Sida 10, Sammanfattning förskolor och skolor

Del 1b redovisar lokalerna för övrig kommunal verksamhet.
 - Sida 11, Förvaltningslokaler och övriga kommunala lokaler
 - Sida 12, Ritning gymnasielokaler
 - Sida 13, Ritning Nya kommunhuset
 - Sida 14, Ritning Gamla kommunhuset
 - Sida 15, Ritning sporthall, fritidsgård, räddningsstation
 - Sida 16, Ritning G:a Brandstationen, Biblioteket, Kommunförrådet, Räddningstjänsten, Huset “Äpplet”, Gula villan
 - Sida 17, Ritning Bryggargården, Turistbyrån
 - Sida 18, Ritning Mariahemmet
 - Sida 19, Ritning Solgläntan
 - Sida 20, Ritning Sophiagården
 - Sida 21, Ritning Sophiagården
 - Sida 22, Ritning gruppbostäder
 - Sida 23, Övriga kommunala lokaler

Kapacitet och behov
Del 2 är bedömningar av befintliga lokalers kapacitet och kommande lokalbehov.
 - Sida 1-2, Inledning

Del 2a redovisar lokaler för grundskola, fritidshem och förskola.
 - Sida 3, Ritning Torskolan F-9
 - Sida 4, Ritning Torskolan F-9
 - Sida 5, Ritning förskolor Torsås
 - Sida 6, Ritning förskola och skola Söderåkra
 - Sida 7, Ritning förskola och skola Bergkvara
 - Sida 8, Ritning förskola och skola Gullabo
 - Sida 9-11, Sammanfattning av kommunens lokalkapacitet för skola, fritidshem och förskola

Del 2b redovisar lokalerna för övrig kommunal verksamhet.
- Sida 12-13, Beskrivning av kommunala förvaltningslokaler och övriga kommunala lokaler
 - Sida 14, Förutsättningar Dagens förvaltningslokaler Två kommunhus
 - Sida 15, Kommunhusen idag. Kapacitet 35-40 kontor
 - Sida 16, Kommunhusens framtid Arbetsplatser antal, samband och lokalisering
 - Sida 17, Ritning Sophiagården
 - Sida 18, Ritning gruppbostäder
 - Sida 19, Övriga kommunala lokaler

Förslag
Del 3 är förslag till möjliga lösningar. Presenteras i tre ”boxar”; Skola/förskola - Kommunal förvaltning - Övriga byggnader.
Del 3a redovisar lokaler för grundskola, fritidshem och förskola.
Del 3b redovisar lokalerna för övrig kommunal verksamhet.
Del 3c redovisar övriga kommunala byggnader.


Minnesanteckningar från möten
 - Informationsmöte lokalutredningen 13-09-05
Senast uppdaterad 2013-10-02

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se