Kulturmiljö

jv-station bergkvaraEn kulturmiljö är en miljö som har påverkats av människor och som på något sätt berättar om människors liv. Det kan vara allt från exempelvis fornlämningar i skogen, husgrunder, lämningar efter fiske, varv och båtliv, vägar, gamla byggnader med kulturhistoriska värden (Södramöreknuten och Torsåspanelen är två särskilda karaktärsdrag), byar, kyrkor, frikyrkor, ståtliga herrgårdar, torp, backstugor, kvarnar och odlingslandskap, till moderna bostadsmiljöer, industrier, hamnar, vattenkraftverk, stationsmiljöer och idrottsanläggningar.

Torsås kommun har ett kulturminnesvårdsprogram som antogs 1990. Programmet innehåller en översiktlig beskrivning av kommunen från förhistorisk tid till nutid samt 33 områdesbeskrivningar med tillhörande karta. Sedan programmet antogs har synen på kulturmiljöer förändrats. Kommunen har därför påbörjat arbetet med att revidera och utveckla det befintliga materialet så att programmet uppfyller dagens behov för verksamheter inom samhällsplanering, kommunutveckling, kultur- och fritid, skola och turism.


 

 

 

Folder - Framtida minnen

 Banner Kulturmiljö 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se