Vad skulle du göra om din vardag vänds upp och ner?

På följande sidor har vi samlat information om hur du på bästa sätt kan förbereda dig inför oförutsedda händelser och krissituationer.


Film - Om krisen eller kriget kommer


 

Senast uppdaterad 2018-05-24
 

Kontakt

Vakant
Säkerhets-
samordnare

Tfn: 
E-post: 

 

Krisberedskap

 Banner Krisberedskap 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se