Konsumentrådgivning

Konsument Södra Småland logotypDu som är invånare i Torsås kommun har möjlighet att få konsumentrådgivning genom att ringa oss konsumentrådgivare på Konsument Södra Småland. Vi ger råd om dina rättigheter och skyldigheter som konsument och vägleder i konsumentfrågor.

Du når dina konsumentrådgivare genom att ringa telefon 0771-215 216.

Om Konsument södra Småland
Konsument södra Småland är ett samarbete mellan olika kommuner för gemensam konsumentrådgivning. Mer finns att läsa på www.ljungby.se/Kommunfakta/Konsumentradgivning.


Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se