Konsumentrådgivning

Du som är invånare i Torsås kommun har möjlighet att få konsumentrådgivning genom att ringa oss konsumentrådgivare på Konsument Ljungby. Vi ger råd om dina rättigheter och skyldigheter som konsument och vägleder i konsumentfrågor.

Du når dina konsumentrådgivare genom att ringa telefon 0771-215 216.
Telefontider onsdagar och torsdagar kl. 09.00-12.00.

Om Konsument Ljungby
Konsument Ljungby är ett samarbete mellan olika kommuner för gemensam konsumentrådgivning. Mer finns att läsa på Ljungby kommuns hemsida.

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se