Kommunfullmäktige

KommunfullmäktigeI varje kommun finns en högsta beslutande församling, kommunfullmäktige. Här tas viktiga beslut i frågor som rör kommunens organisation, ekonomi, övergripande bygg- och exploateringsplaner och mycket annat.

Torsås finns 35 folkvalda ledamöter som sammanträder en gång i månaden, utom i juli och augusti. Sammanträdena är offentliga och äger rum i Torsås Folkets hus i centrala Torsås. Kommunfullmäktige väljs av invånarna vid de allmänna valen vart 4:e år.

Kommunfullmäktiges ordförande: Ann-Britt Mårtensson (S)
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande: Roland Swedestam (S)  
Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande: Marcus Johansson (C) 

Mandatfördelning
Moderaterna (M) 3
Centern (C) 10
Liberalerna (L) 2
Kristdemokraterna (KD) 1
Socialdemokraterna (S) 11
Vänsterpartiet (V) 1
Miljöpartiet (MP) 1
Sverigedemokraterna (SD) 3Fullmäktiges ledamöter 2015-2018

Parti       Namn                                                      Kontakt                   
C Christofer Johansson 070-892 49 99
C Marcus Johansson (2:e vice ordf) 070-690 07 83
C Maria Karlsson 0486-221 16
C Eva-Kristina Berg 073-835 14 41
C Sten Bondesson 0486-300 45
C Åsa Haglund Rosenborg 073-021 52 03
C Linda Eriksson 0486-300 51
C Lisa Klasson 070-985 04 03
C Jan-Olof Olsson 070-664 56 56
C Frida Portin 0486-201 40
S Henrik Nilsson Bokor 0486-331 11
S Roland Swedestam (1:e vice ordf) 070-323 37 92
S Ann-Britt Mårtensson (Ordf) 076-835 37 52
S Christina Lönnqvist 070-279 92 71
S Sören Bondesson 070-552 01 45
S Jill Jonsson 076-115 74 49
S Hans Larsson 0486-103 49
S Kerstin Ahlberg 070-859 26 36

Roger Isberg 070-603 11 38
S Susanne Rosén 070-869 47 39
S Björn Petersson
M Mona Magnusson 0486-332 14
M Staffan Kromnow 070-952 75 74
M Ewy Svensson 070-824 74 47
KD Mats Olsson 0486-203 67
MP Lars Sjöholm 073-158 06 15
V Lena Gustafsson 070-356 90 02
L Johan Petersson 070-554 67 89
L Margareta Ohlin 0486-216 15

Kent Freij 076-891 17 46
SD Martin Kirchberg 073-100 78 83
SD


Per-Olov Karlsson 073-541 53 45
SD Janita Kirchberg 070-519 85 85
SD Nicklas Thorlin

Fullmäktiges ersättare 2015-2018

Parti       Namn                                                      Kontakt                   
C Nils Gustling
C Östen Barrdahl
C Magnus Rosenborg 0486-200 51
C Tony Schäfer 076-880 89 08
C Elsie Ludwig 0486-212 01
Peter Ludvigsson

Sven-Erik Tornéus 070-972 01 16
S Agneta Eriksson 0486-201 45
S Bernt Nykvist 070-368 95 87
S Monica Fredriksson 073-086 72 16
S Bobby Traneskog 070-356 71 83
M Anders Palmér 0486-222 55
M Magnus Nilsén 070-396 51 44
KD Anna Olausson 070-893 05 55
KD Kjell Mattsson 070-392 67 55
MP Lotten Magnusson Diurlin 070-929 74 71
MP Mikael Nilsson 070-714 89 87
V Gunilla Modin 076-880 86 83
V Hans-Göran Axelsson 070-670 86 20
L Kent Gullin 070-999 52 62
L Lina Milesson 070-210 04 20Senast uppdaterad 2018-10-09
 

Kontakt

Bildningschef Håkan Petersson

Håkan Petersson
Kommunchef

Tfn: 0486-331 12
E-post: Håkan Petersson
Fax: 0486-331 05

Förvaltningen för ledning och administration
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås 

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se