Kommunfullmäktige

KommunfullmäktigeI varje kommun finns en högsta beslutande församling, kommunfullmäktige. Här tas viktiga beslut i frågor som rör kommunens organisation, ekonomi, övergripande bygg- och exploateringsplaner och mycket annat.

Torsås finns 35 folkvalda ledamöter som sammanträder en gång i månaden, utom i juli och augusti. Sammanträdena är offentliga och äger rum i Torsås Folkets hus i centrala Torsås. Kommunfullmäktige väljs av invånarna vid de allmänna valen vart 4:e år.

Kommunfullmäktiges ordförande: Ann-Britt Mårtensson (S)
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande: Roland Swedestam (S)  
Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande: Marcus Johansson (C) 

Mandatfördelning
Moderaterna (M) 3
Liberalerna (L) 2
Kristdemokraterna (KD) 2
Socialdemokraterna (S) 11
Vänsterpartiet (V) 1
Centerpartiet (C) 8
Medborgerlig samling (MED) 1
Sverigedemokraterna (SD) 7


Fullmäktiges ledamöter 2019-2022

Parti       Namn                                                      Kontakt                   
M Mona Magnusson 070-869 91 20
M Magnus Nilsén
M Anders Palmér 070-606 96 73
L Johan Petersson 070-554 67 89
L Margareta Ohlin 073-181 15 58
KD Mats Olsson 072-747 24 23
KD Anna Olausson 070-893 05 55
S Henrik Nilsson Bokor 070-283 03 19
S Ann-Britt Mårtensson (Ordf.) 076-835 37 52
S Björn Petersson
S Christina Lönnqvist 070-279 92 71
S Sören Bondesson 070-552 01 45
S Jill Jonsson 076-115 74 49
S Roland Swedestam (1:e vice ordf.) 070-323 37 92
S Susanne Rosén 070-869 47 39
S Hans Larsson 073-204 89 01
S Maja Heller 072-189 85 55
S Lars Häggbring 070-628 21 62
V Lena Gustafsson 070-356 90 02
C Christofer Johansson 070-892 49 99
C Frida Portin 070-373 08 80
C Sten Bondesson 070-523 86 80
C Eva-Kristina Berg 073-835 14 41
C Linda Eriksson 073-808 88 78
C Maria Karlsson 070-896 28 50
C Marcus Johansson (2:e vice ordf.) 070-690 07 83
C Tony Schäfer 076-880 89 08
MED Kent Freij 076-891 17 46
SD Janita Kirchberg 070-519 85 85
SD Thomas Axelsson 070-895 64 05
SD Martin Kirchberg 073-100 78 83
SD Roger Nilsson 070-584 81 12
SD Eva Axelsson 070-734 35 37
SD Kennet Kinberg 070-892 44 79
SD Mikael Petersson 070-834 42 03

Fullmäktiges ersättare 2019-2022


Parti       Namn                                                      Kontakt                   
M Ewy Svensson
M Patrik Rejneborg
L Elsa Jannert
L Leif Spångberg
KD Sven Söderbom
KD Kjell Mattsson
S Barbro Englund
S Bernt Nykvist
S Monica Anderberg
S Kåre Holgerson
S Anne Ivholm
S Peter Ludvigsson
V Elwira Wiefel
V Eleonore Strand
C Lisa Klasson
C Jörgen Johansson
C Jan-Olof Olsson
C Malin Mårtensson
SD Melker Lyth
SD Yvonne Karlsson
SD Kent Inge Engström
SD Maria Petersson
MED Per Olov Karlsson
MED Sven-Erik TornéusSenast uppdaterad 2019-09-23
 

Kontakt

Bildningschef Håkan Petersson

Håkan Petersson
Kommunchef

Tfn: 0486-331 12
E-post: Håkan Petersson
Fax: 0486-331 05

Förvaltningen för ledning och administration
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås 

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se