Kommunbladet

Kommunbladet nr 1 -13 omslagKommunbladet är ett informationsblad som informationsenheten skickar ut till Torsås kommuns samtliga hushåll. Bladet kommer ut två gånger per år och ska ge allmänheten en bild av vad som händer inom kommunens verksamheter, både nytt och gammalt.

Redaktör för Kommunbladet är informatör Johan Blomqvist. Vid frågor, synpunkter eller förslag på vad Du vill läsa om går det bra att skicka ett mail direkt till honom, eller ringa på telefon 0486-331 14.

Skulle du av någon anledning inte få hem bladet i din brevlåda, går det bra att hämta ett nytt i kommunhusets reception. Det går även bra att ladda hem Kommunbladet i PDF-format. Du hittar dem här till höger.

Senast uppdaterad 2016-12-23

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se