Kommunalt Vatten

VattenVattenmätare

Torsås kommuns innevånare förses med dricksvatten från fyra olika vattenverk. Verken i Gullabo och Bidalite är grundvattenverk (vattnet tas från borrhål i närheten av verket). Till samhällena Torsås, Bergkvara, Söderåkra och Djursvik levereras vatten från Kalmar kommun. Infiltrerat vatten från Hagbyån tillsammans med naturligt grundvatten i Nybroåsen utgör råvattnet i Kalmar kommuns dricksvattenförsörjning.
Till Brömesbro kommer vattnet från Fågelmara vattenverk som även det är ett grundvattenverk.

Anslutna är ca. 4 000 invånare, bosatta i de olika samhällena.
Årligen levererar vi totalt ca 300 000 m3 dricksvatten.

I vattentäkter, vattenverk och ledningsnät tas prover för att säkerställa en hög kvalitet.
Eftersom dricksvatten är ett livsmedel, styrs riktvärden och gränsvärden av Livsmedelsverkets föreskrifter. Mer information om detta finns på Livsmedelsverkets hemsida (se lagstiftning)

Skyddsområden för Torsås kommuns vattentäkter

Fastställda skyddsområden finns för vattentäkterna i Gullabo och Bidalite och för Bergkvara reservvattentäkt.

Har du missfärgat vatten?

Ibland kan kranvattnet vara brun- eller gulaktigt. Detta kan hända vid vattenläckor eller stora uttag av vatten som vid brandsläckning. Orsaken till färgen är att beläggningar från insidan av vattenledningarna, har rivits loss.

Låt vattnet rinna i 15 minuter. Om vattnet fortfarande är missfärgat efter spolningen, ring till kommunens felanmälan.

Missfärgat vatten är inte farligt men oaptitligt och kan också missfärga tvätt. 
 

Felanmälan

kommunalt vatten och avlopp

Dagtid: 0486-331 00
Övrig tid: 070-249 40 20 (jour)

 
 

Fakturor, flyttanmälan, vattenmätare

Kommunalt vatten och avlopp

Mona Magnusson
Assistent VA

Tfn: 0486-332 14                        E-post: Mona Magnusson

 

Blankett Flyttanmälan VA (PDF)

 
 

Kontakt

Vakant
VA-chef

Tfn:0486-331 00
E-post:    

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se