Kommunalt Avlopp

Avlopp

Avloppsvatten består av förorenat vatten från bad, disk, tvätt, toalett och liknande samt förorenat vatten från industri. Det bildas därmed när vi i vårt dagliga liv använder vatten. Avloppsvattnet leds från våra bostäder och industrier via ett ledningsnät till ett reningsverk. I reningsverken renas det smutsiga vattnet innan det släpps ut i naturen igen.

I Torsås kommun finns tre stycken reningsverk, ett större i Bergkvara och två mindre i Gullabo och i Bidalite. Till Bergkvara reningsverk är samhällena Torsås, Söderåkra, Djursvik och Bergkvara anslutna. Inkommande och utgående avloppsvatten analyseras regelbundet och årligen renas ca 800 000 m3.

För att övervaka kustvattnets kvalitet och konstatera eventuell påverkan från bland annat våra reningsverk, genomförs varje år en samordnad kontroll i Kalmarsund via Kalmar läns kustvattenkommitté. I provtagningarna ingår såväl hydrografiundersökningar som undersökningar av biologiska variabler. Mer information finns på deras hemsida, se länk till höger.

 

Felanmälan

kommunalt vatten och avlopp

Dagtid: 0486-331 00
Övrig tid: 070-249 40 20 (jour)

 
 

Fakturor, flyttanmälan, vattenmätare

Kommunalt vatten och avlopp

Mona Magnusson
Assistent VA

Tfn: 0486-332 14                        E-post: Mona Magnusson

 

Blankett Flyttanmälan VA (PDF)

 
 

Kontakt

Vakant
VA-chef

Tfn:0486-331 00
E-post:    

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se