Ett enkelt sätt att få ut din tomtkarta

Fyll i din adress och få ut en PDF-karta över din tomt i A4-format.

Tomtkartan är ett enkelt utdrag ur kommunens och lantmäteriets baskartor över en fastighet. Den innehåller fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, byggnader, vägar, gatunamn, adressnummer med mera. Ingen kontroll av området i fält har skett. Tomtkartan kan användas i ansökningar av enklare slag som ej är i närhet av gräns.
Skriv in din adress. En PDF med din tomtkarta skapas. Ladda ner PDF:en. Skriv ut den. Rita in ditt förslag och skicka in kartan tillsammans med din ansökan till aktuell förvaltning eller till Torsås kommun, Box 503, 385 25 Torsås.

OBS!

Tomtkartan kan inte skapas om tomten är större än vad som täcks på A4-format. Om så skulle vara fallet så kontakta receptionen så hjälper vi er att ta fram en större karta.

För att få ut en karta så behöver tomten ha en adress.


Tomtkarta
 

Kontakt

Fredrika Ternelius                   Planarkitekt
Tfn:0486-332 05
E-post: Fredrika Ternelius

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se