tupp liten  Näringslivsnytt

Här listas intressanta och utvecklande inslag för dig som företagare. Ni är även välkommen att tipsa om era egna evenemang som gynnar näringslivet i regionen. Kontakta näringslivsutvecklaren Anna-Kristina van Craen.

2018-03-01
Kick-off för Häst i Sydost
Det satsas på hästnäringen i Sydost! Välkomna på kick-off för ett spännande projekt.
Häst i Sydost

2018-03-16
Den Digitala Draken
Kom och inspireras och tillåt dig att häpnas över hur digitalisering tar över.
http://dendigitaladraken.drivhuset.se/

2018-03-19
Mat & Livsmedel i Torsås
Hur utvecklar vi livsmedelskedjans alla led i Torsås kommun? Vilka möjligheter finns, vilka resurser har vi och hur använder vi dem på bästa sätt? Välkommen till en eftermiddag med dialog, kunskapsutbyte och inspiration kring hur vi jobbar för en positiv utveckling inom livsmedelsbranschen.
Mat & Livsmedel i Torsås Kommun

Kompetenshöjningsinsatser av personal inom tillverkande industrin
Ta chansen att vidareutbilda din personal mot en symbolisk summa genom projektet SIK (Smart Industri Kalmar Län). Korta utbildningar vars behov har kartlagts i hela länet. Bland annat har Kalmar, Emmaboda, Mönsterås redan anmält sitt intresse. Missa inte tåget!
http://www.iuc-kalmar.se/projekt/sik

Lean Production
I samarbete med Produktionslyftet & Chalmers kan du nu gå en 7,5hp kurs i Lean Produktion i Kalmar.
https://chalmersprofessional.se/sv/utbildningar/lean-produktion-75-hp-4?date=6177

 

 

 silhuett naeringslivskalendern

Senast uppdaterad 2018-02-27
 

Kontakt

Anna-Kristina van Craen

Anna-Kristina van Craen
Näringslivs-
utvecklare

Tfn: 0486-331 50
E-post: Anna-Kristina van Craen
Fax: 0486-331 05

Förvaltningen för ledning och administration
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Företags-/näringslivsregister

 Länk till Företags-/näringslivsregister 

Handel & service

 Banner Handel & service Torsås kommun 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se