Lediga jobb i Torsås kommun

Nils-Olof och Stefan planterarTorsås kommun ligger i sydöstra Småland och har cirka 700 kommunanställda och är därmed den största arbetsgivaren i kommunen.

Vår verksamhet innefattar jobb inom skola, barnsomsorg, vård och omsorg, kultur och fritid, teknisk verksamhet, miljö, byggnadsfrågor, administration, information, integration, ekonomi, turism och mycket annat. Detta innebär att vi kan erbjuda många olika spännande arbeten och arbetsuppgifter som ger utrymme för eget engagemang och utveckling.

För oss som arbetsgivare är det viktigt att ha en god arbetsmiljö. Denna ska ge ett positivt utbyte för medarbetarna i form av rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling.

Här ser du våra lediga jobb:

2018-11-13

Timvikarier - förskola/fritidshem/grundskola/grundsärskola

Vi söker dig som vill arbeta som vikarie på något av våra förskolor, fritidshem, grundskola och/eller grundsärskola. Att vara timvikarie innebär att du ersätter ordinarie personal vid frånvaro. För att passa in i rollen som timvikarie är det vikti...

2018-11-09

Beredskaps- och säkerhetssamordnare

Din huvudsakliga uppgift är att samordna kommunens arbete kring krisberedskap och civilt försvar. I detta ingår att säkerställa kommunens förmåga att hantera krissituationer, exempelvis extraordinära händelser. Detta omfattar bland annat att driva ar...

2018-11-09

Samordnare med ansvar för folkhälsa och brottsförebyggande arbete

Uppdraget innebär att samordna och driva folkhälso- och brottsförebyggande arbete utifrån kommunens mål. Ditt arbete ska ge kommuninvånarna verktyg att själva förbättra den egna hälsan, välmående och livskvalitet. Som samordnare ingår du i de länsöve...

2018-11-08

Lärare inom samhällskunskap i kombination med annat ämne

Vi söker en legitimerad gymnasielärare med behörighet i samhällskunskap i kombination med annat ämne Du kommer bl.a. att arbeta med: - Nätbaserad undervisning i dina ämnen - Utveckling av metodik och pedagogik inom digitaliserad, nätbaserad underv...

2018-11-01

Specialpedagog

Vi söker nu en specialpedagog för förstärkning av vår elevhälsa. Du kommer bl.a. att arbeta med: - Kartläggning och utredning av elevers behov av särskilt stöd - Upprättande av åtgärdsprogram - Handledning av lärare och övrig personal - Främj...

2018-10-29

2 förskollärare

Bildningsförvaltningen söker två engagerade och nyfikna förskollärare som vill ansvara för att planera, leda, utveckla samt utvärdera arbetet i barngrupperna i vår kommun och som ser en utmaning i att stödja och motivera barnen i deras lärande inför ...

2018-10-24

Fritidspedagog

Arbetet innebär att tillsammans med kollegor driva pedagogisk utveckling för eleverna. Du ska planera och genomföra aktiviteter på fritids i enlighet med våra styrdokument i samarbete med dina kollegor i Torsås. Du ska ansvara för föräldrakontakter o...Diverse andra lediga jobb inom Torsås kommun:

18-11-02
Torsås kommun söker nya kontaktpersoner och kontaktfamiljer
Vill du göra en insats och öppna upp ditt hem för ett barn eller syskonpar som är i behov av miljöombyte ungefär en till två helger i månaden?

Har du tid och engagemang till umgänge genom aktiviteter med ett barn som har behov av att utöka sitt sociala nätverk? Då kan uppdraget som kontaktfamilj vara något för dig!

17-07-10
Torsås kommun söker nya umgängesstödjare
En umgängesstödjare är en frivillig insats enligt socialtjänstlagen eller en dom från tingsrätten som erbjuds barn för att de ska kunna ha trygga umgängen med sin familj.

Uppdraget som umgängesstödjare innebär att du på inbokade träffar möter upp barnet och sedan stöttar barnet genom dess umgänge med sin familj, för att säkerställa att ingenting jobbigt sker för barnet i dess kontakt med sin familj.

16-06-10
Räddningstjänsten söker deltidsbrandmän
Räddningstjänstförbundet söker deltidsbrandmän med placering i Emmaboda och Torsås.

 

 

Lediga jobb

 Banner lediga jobb 

Mötesplatsen Vågen

 Banner Vågen 

Folder om våra tjänster

 Folder - Vad gör Torsås kommun 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se