Lediga jobb i Torsås kommun

Nils-Olof och Stefan planterarTorsås kommun ligger i sydöstra Småland och har cirka 700 kommunanställda och är därmed den största arbetsgivaren i kommunen.

Vår verksamhet innefattar jobb inom skola, barnsomsorg, vård och omsorg, kultur och fritid, teknisk verksamhet, miljö, byggnadsfrågor, administration, information, integration, folkhälsa, ekonomi, turism och mycket annat. Detta innebär att vi kan erbjuda många olika spännande arbeten och arbetsuppgifter som ger utrymme för eget engagemang och utveckling.

För oss som arbetsgivare är det viktigt att ha en god arbetsmiljö. Denna ska ge ett positivt utbyte för medarbetarna i form av rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling.

Här ser du våra lediga jobb:

2016-10-26

Arbetsterapeut/Fysioterapeut

Arbetsuppgifter Målgruppen är patienter inom hemsjukvården i ordinärt och särskilt boende. Vår största målgrupp är äldre men alla åldrar kan förekomma. I kommunal rehabilitering arbetar vi med stöd till aktivitet och träning i hemmiljö, i ordinärt b...

2016-10-24

Områdeschef särskilt boende, Socialförvaltningen

Uppdraget innebär ansvar för personal, ekonomi, arbetsmiljö, kvalitetsutveckling samt omvärldsbevakning. Detta omfattar att leda, planera, genomföra, följa upp samt utveckla områdets verksamhet. Chefsberedskap ingår.

2016-10-24

Specialpedagog till Korrespondensgymnasiet

- Kartläggning av utredning av elevers behov av särskilt stöd - Upprättande av åtgärdsprogram - Handledning av lärare och övrig personal - Främjande och förebyggande elevvårdsarbete i syfte att öka samtliga elevers möjligheter att genomföra sina s...

2016-10-24

Lärare i historia med kombination med annat ämne

Vi söker en legitimerad gymnasielärare med behörighet i historia i kombination med annat ämne som överensstämmer med organisationens behov. Du kommer bl.a. att arbeta med: - Nätbaserad undervisning i dina ämnen - Mentorskap för elever - Utvecklin...

2016-10-17

Lärare i matematik och/eller NO åk 7-9

Undervisning i matematik och/eller NO för årskurs 7-9

2016-10-13

Leg. Sjuksköterska/Distriktsköterska

Förekommande hälso-sjukvårdsuppgifter inom den kommunala hälso-sjukvården både på särskilt boende och ordinärt boende

2016-09-28

Undersköterska, hemtjänst LSS och äldreboende

Omvårdnadsarbete inom äldre- och handikappomsorgen. Delegerade arbetsuppgifter.Diverse andra lediga jobb inom Torsås kommun:


16-09-30
Områdeschef HSL
Som områdeschef för HSL arbetar du för att Torsås kommun ska erbjuda bästa möjliga hälso- och sjukvård till sina medborgare med behov av hemsjukvård. Du har fullt personal- och ekonomiansvar för ditt område. Uppdraget kommer att innebära övergripande verksamhetsutveckling och mycket fokus på ledarskap. Gruppen är ett kompetent team med sjuksköterskor och rehabpersonal, totalt 21 medarbetare.

16-09-14
Socialsekreterare Ensamkommande barn
I den här rollen arbetar du  som socialsekreterare med särskild inriktning och handläggning mot ensamkommande barn. Du arbetar med förhandsbedömning, utredning, bedömning och beslutsfattning om insatser samt uppföljningsarbete i de enskilda ärendena, familjerätt samt med att söka familjehem.

16-09-14
Socialsekreterare Barn och unga
I rollen som socialsekreterare med inriktning på barn och unga arbetar du med handläggning, förhandsbedömning, utredning, bedömning och beslutsfattning om insatser samt uppföljningsarbete i de enskilda ärendena, familjerätt samt med att söka familjehem.

16-09-09
Områdeschef Hemtjänsten
Vi söker dig som är en trygg och stabil ledare med utvecklingsfokus. Du har förmåga att organisera och skapa delaktighet inom organisationen. Vi tror att du sprider arbetsglädje och trivsel till dina medarbetare men också vågar ta tag i och hantera konflikter, fatta beslut och sätta gränser.

16-06-10
Räddningstjänsten söker deltidsbrandmän
Räddningstjänstförbundet söker deltidsbrandmän med placering i Emmaboda och Torsås.

15-09-02
Kontaktfamilj/kontaktperson/familjehem till barn
Torsås kommun söker kontaktfamiljer/kontaktpersoner/familjehem till barn som av olika skäl har behov av att komma hemifrån. Vi söker dig som har en trygg och stabil livssituation med vilja och engagemang till att utgöra ett extra stöd för en annan människa.

 

 

Lediga jobb

 Banner lediga jobb 

Mötesplatsen Vågen

 Banner Mötesplatsen Vågen 

Folder om våra tjänster

 Folder - Vad gör Torsås kommun 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se