Lediga jobb i Torsås kommun

Nils-Olof och Stefan planterarTorsås kommun ligger i sydöstra Småland och har cirka 700 kommunanställda och är därmed den största arbetsgivaren i kommunen.

Vår verksamhet innefattar jobb inom skola, barnsomsorg, vård och omsorg, kultur och fritid, teknisk verksamhet, miljö, byggnadsfrågor, administration, information, integration, folkhälsa, ekonomi, turism och mycket annat. Detta innebär att vi kan erbjuda många olika spännande arbeten och arbetsuppgifter som ger utrymme för eget engagemang och utveckling.

För oss som arbetsgivare är det viktigt att ha en god arbetsmiljö. Denna ska ge ett positivt utbyte för medarbetarna i form av rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling.

Här ser du våra lediga jobb:

2016-09-28

Undersköterska, hemtjänst LSS och äldreboende

Omvårdnadsarbete inom äldre- och handikappomsorgen. Delegerade arbetsuppgifter.

2016-09-15

Specialpedagog

Specialpedagogen ingår i elevhälsoteamet och har det övergripande ansvaret för specialpedagogiska arbetet med kommunens elever i årskurs F-6. Som specialpedagog arbetar du med elever som bl.a. har behov av särskilt stöd och varje elevs individuella f...

2016-09-15

Lärare tidigare åren

Du har stor förmåga att skapa goda och förtroendefulla relationer till elever och förmåga att skapa förutsättningar för elever att interagera med varandra. Vi söker Dig med starkt engagemang för barn, som är öppen för nya arbetssätt, har en posit...

2016-09-13

3 st Förskollärare

Bildningsförvaltningen söker en engagerad och nyfiken förskollärare som vill ansvara för att planera, leda, utveckla samt utvärdera arbetet i barngruppen och som ser en utmaning i att stödja och motivera barnen i deras lärande inför framtiden.

2016-09-13

Lärare tidigare åren

Arbetsbeskrivning Du har stor förmåga att skapa goda och förtroendefulla relationer till elever och förmåga att skapa förutsättningar för elever att interagera med varandra. Vi söker Dig med starkt engagemang för barn, som är öppen för nya arbet...

2016-09-07

Förskollärare

Bildningsförvaltningen söker en engagerad och nyfiken förskollärare som vill ansvara för att planera, leda, utveckla samt utvärdera arbetet i barngruppen och som ser en utmaning i att stödja och motivera barnen i deras lärande inför framtiden.

2016-09-06

Boendestödjare

Som boendestödjare på Torsås stödboende för nyanlända arbetar du stödjande och pedagogiskt med ungdomarna utifrån individuella handlingsplaner. Du samverkar med socialsekreterare, gode män/särskilt förordnade vårdnadshavare, skola, hälsovård etc. I...

2016-08-25

Personlig assistent (inriktning neuropsykiatri)

Du kommer att arbeta som personlig assistent åt en person i kommunen. Tjänsten är dag och kväll och innebär även helgtjänstgöring. Tjänsten är ett vikariat. Du kommer att var till hjälp och stöd med de vardagliga sysslorna i det egna hemmet, på ar...

2016-05-26

Speciallärare

Som speciallärare arbetar du med elever som har behov av särskilt stöd, både enskilt och i grupp, i spannet 7-9. Du kommer att arbeta nära klasslärarna, med åtgärdsprogram, extra anpassningar, m.m, men också nära specialpedagog och elevhälsoteamet. ...Diverse andra lediga jobb inom Torsås kommun:


16-09-14
Socialsekreterare Ensamkommande barn
I den här rollen arbetar du  som socialsekreterare med särskild inriktning och handläggning mot ensamkommande barn. Du arbetar med förhandsbedömning, utredning, bedömning och beslutsfattning om insatser samt uppföljningsarbete i de enskilda ärendena, familjerätt samt med att söka familjehem.

16-09-14
Socialsekreterare Barn och unga
I rollen som socialsekreterare med inriktning på barn och unga arbetar du med handläggning, förhandsbedömning, utredning, bedömning och beslutsfattning om insatser samt uppföljningsarbete i de enskilda ärendena, familjerätt samt med att söka familjehem.

16-09-09
Områdeschef Hemtjänsten
Vi söker dig som är en trygg och stabil ledare med utvecklingsfokus. Du har förmåga att organisera och skapa delaktighet inom organisationen. Vi tror att du sprider arbetsglädje och trivsel till dina medarbetare men också vågar ta tag i och hantera konflikter, fatta beslut och sätta gränser.

16-06-10
Räddningstjänsten söker deltidsbrandmän
Räddningstjänstförbundet söker deltidsbrandmän med placering i Emmaboda och Torsås.

15-09-02
Kontaktfamilj/kontaktperson/familjehem till barn
Torsås kommun söker kontaktfamiljer/kontaktpersoner/familjehem till barn som av olika skäl har behov av att komma hemifrån. Vi söker dig som har en trygg och stabil livssituation med vilja och engagemang till att utgöra ett extra stöd för en annan människa.

 

 

Lediga jobb

 Banner lediga jobb 

Mötesplatsen Vågen

 Banner Mötesplatsen Vågen 

Folder om våra tjänster

 Folder - Vad gör Torsås kommun 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se