Lediga jobb i Torsås kommun

Nils-Olof och Stefan planterarTorsås kommun ligger i sydöstra Småland och har cirka 700 kommunanställda och är därmed den största arbetsgivaren i kommunen.

Vår verksamhet innefattar jobb inom skola, barnsomsorg, vård och omsorg, kultur och fritid, teknisk verksamhet, miljö, byggnadsfrågor, administration, information, integration, ekonomi, turism och mycket annat. Detta innebär att vi kan erbjuda många olika spännande arbeten och arbetsuppgifter som ger utrymme för eget engagemang och utveckling.

För oss som arbetsgivare är det viktigt att ha en god arbetsmiljö. Denna ska ge ett positivt utbyte för medarbetarna i form av rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling.

Här ser du våra lediga jobb:

2017-05-23

Förskollärare

Vi söker förskollärare med ett specialpedagogiskt förhållningssätt och som är goda pedagogiska ledare. Det är meriterande om du har erfarenhet av AKK (alternativ kompletterande kommunikation), flerspråkighet och barn med särskilda behov. Körkort erf...

2017-05-16

Speciallärare

Speciallärare samt klasslärarskap tillsammans med en kollega i årskurs fyra ingår i tjänsten.

2017-05-16

Skolbibliotekarie

Som skolbibliotekarie på Torskolan ansvarar du för skolbibliotekets verksamhet och utveckling. Arbetsuppgifterna innebär att i samarbete med lärare främja elevers läslust och läsförmåga, bokprata, handleda i informationssökning och källkritik. Du ing...

2017-05-15

Ma/No-lärare åk 7-9 (vikariat)

Vi söker en ma/no-lärare för vikariat på Torskolan årskurs 7-9 i Torsås. Du är en del i ett arbetslag där ni tillsammans arbetar för att skapa och utveckla en stimulerande undervisningsmiljö för eleverna. Du står för planering, utvärdering, dokumenta...

2017-05-12

1 historielärare samt 1 ekonomilärare

Vi söker två legitimerade gymnasielärare för att täcka behörighet i historia och ekonomi, ev i kombination med annat ämne som överensstämmer med organisationens behov. Du kommer bl.a. att arbeta med: Nätbaserad undervisning i dina ämnen Mentorskap...

2017-05-11

Distriktssköterska/Sjuksköterska

Förekommande arbetsuppgifter för en sjuksköterska i kommunal hälso-sjukvård med ansvar för den sjukvård som bedrivs på särskilt boende, omsorgsboende eller i ordinärt boende. Det gäller de personer som är inskrivna i hemsjukvården eller får hembesök ...

2017-05-04

2 mentorer

Vi söker 2 heltidsmentorer med uppdrag att ha en övergripande insyn i elevers studiesituation och utifrån den tillsammans med undervisande lärare, arbetslag, elevhälsa, studie- och yrkesvägledning, administration och vårdnadshavare, verka för att ele...

2017-04-28

Personlig assistent

Arbetsbeskrivning Vi söker en personlig assistent till en kvinna med neurologisk sjukdom. Stödet syftar till att personen ska uppnå goda levnadsvillkor kopplade till vardagslivet. Detta innebär att du som söker ska ha en helhetsyn på rehabiliter...

2017-04-24

Vägledare

I projektet Nyanländ Drivkraft ska vi arbeta med att stärka möjligheterna för nyanlända med någon form av uppehållstillstånd att komma in på den öppna arbetsmarknaden. Övergripande handlar det om sysselsättning i form av studier, arbete eller företag...

2017-04-21

Personlig assistent

Arbetsbeskrivning Vi söker en personlig assistent till en kvinna med neurologisk sjukdom. Stödet syftar till att personen ska uppnå goda levnadsvillkor kopplade till vardagslivet. Detta innebär att du som söker ska ha en helhetsyn på rehabilit...

2017-04-20

Undersköterska/vårdbiträde till hemtjänsten

Till sommaren 2017, söker vi dig som vill ha ett viktigt och roligt sommarjobb. Vill du jobba i hemtjänsten i sommar? Hos oss jobbar du med äldre eller funktionsnedsatta människor i deras hem. Det här jobbet innebär att du kommer att få värdefull...

2017-01-10

Semestervik 2017 inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Till sommaren 2017, söker vi dig som vill ha ett viktigt och roligt sommarjobb. Vill du jobba med att hjälpa människor ska du jobba hos oss. Hos oss jobbar du med äldre eller funktionsnedsatta människor i deras hem eller på boenden. Det här jobbe...Diverse andra lediga jobb inom Torsås kommun:

17-03-28
Feriearbeten för skolungdomar 2017
Torsås kommun kommer i år att kunna erbjuda cirka 35 ungdomar, skrivna i kommunen, födda år 1999 och år 2000 eller är elever inom särskolan, kommunala feriearbeten.

17-03-10
Torsås kommun söker umgängesstödjare
Är du intresserad av att bli umgängesstödjare till barn och ungdomar som av olika skäl har behov av att ha en annan vuxen med sig när de träffar sin familj? Torsås kommun söker engagerade personer som har en trygg och stabil livssituation med vilja och engagemang till att utgöra ett extra stöd för en annan människa.

17-03-10
Torsås kommun söker kontaktpersoner
Är du intresserad av att bli kontaktperson till barn och ungdomar som av olika skäl har behov av att komma hemifrån, aktiveras eller ha extra sällskap? Torsås kommun söker engagerade personer som har en trygg och stabil livssituation med vilja och engagemang till att utgöra ett extra stöd för en annan människa.

16-06-10
Räddningstjänsten söker deltidsbrandmän
Räddningstjänstförbundet söker deltidsbrandmän med placering i Emmaboda och Torsås.

 

 

Lediga jobb

 Banner lediga jobb 

Mötesplatsen Vågen

 Banner Mötesplatsen Vågen 

Folder om våra tjänster

 Folder - Vad gör Torsås kommun 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se