Integration

Bartola med sin dotterIntegration handlar i grunden om människors lika värde. Integration betyder också samförstånd och respekt mellan människor med olika social och etnisk bakgrund.

Integrationsenheten startades 2008 (dåvarande flyktingmottagningen) och då behovet var väldigt stort, och anordnade ett avtal med Migrationsverket att få ta emot 30 flyktingar och kvotflyktingar.

Ett nytt avtal skrevs mellan Länsstyrelsen och Torsås kommun 2011 om ett motagande på 15 flyktingar eller kvotflyktingar. Detta innebär att de personer som kommer till kommunen redan har ett permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige.

Torsås politiska riktlinjer för mottagandet är att arbetslinjen skall följas samt att varje person skall mötas och introduceras utifrån sina individuella möjligheter och kompetens.

Regeringen gav den 25 november 2010 Statskontoret i uppdrag att följa genomförandet av etableringsreformen. I uppdraget ska Statskontoret bedöma hur väl myndigheterna, utifrån respektive roll och ansvar, samverkar och samordnar sina verksamheter i syfte att uppnå en effektiv etableringsprocess.

Etableringsreformen trädde i kraft den 1 december 2010. Därmed övertog staten det samlade ansvaret från kommunerna för att underlätta och påskynda vissa nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet.

Integrationsenheten

Besöksadress:
Kyrkvägen 28
385 51 Söderåkra

Välkommen!

 

Kontakt

Socialchef
Lena Sjöstrand
Tfn: 0486-336 52
E-post Lena Sjöstrand
 
Verksamhetschef IFO 

Alexander Louhichi
Tfn: 0486-331 33
E-post Alexander Louhichi

Ekonom/handläggare 
Linda Ivholm Sjölander
Tfn: 0486-336 54
E-post Linda Ivholm-Sjölander

 
 

Kontakt

Integration

Alexander Louhichi
Verksamhetschef IFO
Tfn: 0486-331 33
E-post: Alexander Louhichi

Jens Johansson
Verksamhetsledare
Öppenvården/Tidiga insatser
Tfn: 0486-331 40
E-post: Jens Johansson

Teresa Pauditz
Integrationshandläggare
Tfn: 0486-331 25
E-post: Teresa Pauditz

Mehdi Chafik
Tfn: 0486-331 39
E-post: Mehdi Chafik

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se