Integrationsenheten

Bartola med sin dotterIntegrationsenheten är en del av Arbetsmarknad & inkludering AMIE i Torsås kommun.

Integrationsenheten riktar sig till nyanlända under deras första 3 år i Sverige, syftet att klienterna komma igång med sina nya liv i Sverige.

Syfte och uppdrag

Integrationsenhetens uppdrag är att hjälpa till med praktiska frågor och ge råd, stöd, information till de nyanlända flyktingarna vid ankomsten till kommunen. Till exempel frågor som handlar om ekonomi, bostäder, barnomsorg och en del sociala insatser under den första tiden här i kommunen. Enheten ansvarar även för bosättningen till anvisade kvotflyktingar av Migrationsverket.

Under etableringstid kommer Integrationsenhetens att hänvisa individen till kommunens insatser i form av SFI (Svenska För Invandrare), brandutbildning och socialt stöd tillsammans med andra aktiviteter via Arbetsförmedlingen. Integrationsenheten har uppdraget att genomföra samhällsorienteringen kurser för nyanlända.


Besöksadress:
Kastmansgatan 100
385 40 Bergkvara

Välkommen!

 

Kontakt

Tf socialchef  

Alexander Louhichi
Tfn: 0486-331 33
E-post Alexander Louhichi

Ekonom/handläggare 
Linda Ivholm Sjölander
Tfn: 0486-336 54
E-post Linda Ivholm-Sjölander

 
 

Kontakt

Integration

Johan Ceedigh,
Chef Arbetsmarknad & Inkludering,
Tfn: 0486-33547,
E-post: Johan Ceedigh


Muhammad Nabih Kawouk, Integrationshandläggare,
Tfn: 0486-33149,
E-post: Muhammad Nabih Kawouk

Teresa Pauditz
Integrationshandläggare
Tfn: 0486-331 25
E-post: Teresa Pauditz

 

 

Lediga jobb

 Banner lediga jobb 

Mötesplatsen Vågen

 Banner Vågen 

Folder om våra tjänster

 Folder - Vad gör Torsås kommun 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se