Daisy/talböcker

Daisy/talböcker får du låna om du har svårt att läsa vanliga böcker, till exempel för att du har nedsatt syn eller dyslexi.

Daisy är böcker som är inlästa på cd-romskiva. För att lyssna på en Daisy-skiva behöver man en särskild spelare eller ett program till datorn. Några Daisy-spelare finns att låna på biblioteket under begränsad tid.

Egen nedladdning
Nu finns tjänsten "egen nedladdning" för dig som på grund av något funktionshinder har svårt att läsa vanlig text.

Med denna tjänst kan du själv ladda ner böcker från Myndigheten för tillgängliga medier, MTM:s webbkatalog Legimus.

För mer information kontakta biblioteket tel 0486-333 70 alt. 333 76.

Senast uppdaterad 2017-11-16
 

Kontakt

Gunilla Karlsson
Bibliotekarie

Tfn: 0486-333 76
E-post: Gunilla Karlsson

 
 

Länkar

Egen nedladdning

Talboksberättigade

Legimus webbkatalog

MTM (Myndigheten för tillgängliga medier)

 
 
 

Tyck till om Kultur & Fritid

 Synpunkter & förslag, Kultur & Fritid 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se